Oczyszczacz powietrza z jonizatorem dla domu i biura

Próżno szukać kogoś, kto nie lubi zapachu powietrza po przejściu burzy. To uczucie orzeźwienia wytwarzają jony ujemne tworzące się między innymi w rezultacie naturalnego ruchu powietrza i wody, wyładowań elektrycznych, a też uwalniają je rośliny. Ujemne jony tlenu oczyszczają powietrze, łagodzą przykre zapachy oraz mają pomyślny wpływ na nasze otoczenie i zdrowie.

Jonizator powietrza – dobra ujemna jonizacja?

Jonizacja może nastąpić na skutek wpływu silnego pola magnetycznego, emitowania ekstremalnej ilości ciepła albo wyładowania elektrycznego. Dzisiaj większa część z nas przebywa w sąsiedztwie setek urządzeń, takich jak laptopy, telewizory czy kopiarki, które emitują pole magnetyczne i dodatnio jonizują powietrze. Zdrowe jony o naładowane ujemnie, czyli aniony, wytwarzają się poprzez przyłączanie się co najmniej jednego elektronu do cząsteczek neutralnych. Niestety ich ilość w powietrzu na terenach gęsto zamieszkałych z roku na rok jest coraz mniejsza. Dlatego by na powrót odczuć świeżą i czystą atmosferę w domu, należy użyć jonizatora powietrza.

Oczyszczacz powietrza z jonizatorem – dlaczego warto?

Jonizacja stosowana jest przede wszystkim w oczyszczaczach powietrza. Naładowanie ujemnie cząsteczek pomaga wychwycić niebezpieczne drobnoustroje i wirusy, pyły zawieszone PM2.5 i 10 czy dym papierosowy. Jednocześnie oczyszczacz powietrza z jonizatorem nadaje powietrzu rześkość i czystość, umożliwiając nam lepszy wypoczynek i oddychanie pełną piersią. Mając na uwadze to, iż ujemnie zjonizowane powietrze niweluje poczucie chronicznego znużenia i podnosi ogólną wydajność fizyczną organizmu, rekomenduje się użycie oczyszczacza powietrza z jonizatorem także w placówkach oświaty, instytucjach publicznych, szpitalach czy biurach, czyli tam, gdzie ważna jest koncentracja na realizowanych zadaniach.