Usługi translatorskie – jak obliczyć ich koszt?

Więcej na temat cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie na https://tlumaczalnia.pl/ceny/.

Na skuter otwarcia się naszego kraju na rynki z większości krajów świata wzrósł popyt na usługi translatorskie. Każdego dnia polscy tłumacze przygotowują setki zwykłych i specjalistycznych tłumaczeń na bardziej bądź mniej powszechne języki, zarówno na zlecenie osób prywatnych, jak i różnych firm.

Mimo, że w internecie bez problemu da się wyszukać darmowe narzędzia oferujące translację, nadal nie wyręczą one profesjonalnych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich oferty jest nieraz obligatoryjne, przykładowo gdy potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób głowi się, jak z grubsza wyliczyć koszt przekładu. Co wobec tego wpływa na cenę tłumaczeń?

Czas wykonania, język, stopień trudności tłumaczenia – to ma wpływ na ostateczny koszt usługi

Na to ile finalnie będzie kosztowała nas translacja dokumentu wpływ mają poniższe elementy:
1. Kierunek przekładu. Przekład na język polski jest praktycznie o wiele tańszy aniżeli tłumaczenie w drugą stroną.
2. Język, z którego lub na który potrzebujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z modnych języków germańskich (holenderski, niemiecki) czy romańskich (francuski, portugalski) będzie co do zasady tańszy niż translacja z mniej rozpowszechnionych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego) lub słowiańskich (np. ukraińskiego, słoweńskiego, rosyjskiego).
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź tematyka tekstu. Translacja podręczników medycznych, prac naukowych albo dokumentów handlowych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością leksyki reprezentatywnej dla danej specjalizacji, lecz również należytą wiedzę, aby poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niedopuszczalnych błędów.
4. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy potrzebujemy czegoś “ekspresowo” powinniśmy przygotować się na wyższy koszt.

Przekład przysięgły a zwykły

Trzeba dodać, że tłumaczenie różnego typu dokumentów jak np. świadectwo urodzenia albo dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go pieczęcią ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym nadaje mu odrębny numer, a także zaznacza czy tłumaczenie powstało z kopii, oryginału lub odpisu. Tłumacze przysięgli zwykle określają stały cennik za translację popularnych dokumentów tożsamości i świadectw, z kolei w razie nieodzowności zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, cenę usługi oblicza się zawsze od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]