Szukasz pomocy detektywa? Sprawdź, kto może nim zostać?

Usługi detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Postanawiamy o ich wynajęciu nie tylko w wypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi okazują się bardzo przydatne też dla przedsiębiorców – umożliwiają np. sprawdzenie czy pracownik będący na zwolnieniu lekarskim rzeczywiście nie jest w stanie pracować lub czy informacje zawarte przez niego w CV są zgodne z prawdą. Warto zatem powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie umiejętności powinien mieć detektyw i w rozstrzygnięciu jakich spraw może być pomocny.

Detektyw – konieczna jest licencja

Nie każdy może wykonywać pracę prywatnego detektywa. By legalnie pracować w tym zawodzie, trzeba posiadać stosowną licencję, która przyznawana jest po zdaniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, iż osoby podchodzące do testu muszą również spełnić wcześniej określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa dowolnego z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, co najmniej średniego wykształcenia oraz świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta miejskiego lub powiatowego Policji. Warunkiem jest też bycie osobą niekaraną, a w przypadku byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, osoby starające się o licencję detektywa muszą mieć ukończone 21 lat.

Kiedy poprosić o pomoc detektywów?

Gros zadań, które realizują detektywi dotyczy wszelkiego typu spraw rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zwrócić się między innymi gdy podejrzewamy, że nasz towarzysz życia nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka należycie się nim opiekuje. Detektyw pomoże nam też określić faktyczną wysokość dochodów byłego partnera, co okaże się bardzo przydatne w przypadku spraw mających ustalić wysokość zasądzonych alimentów.