Szukasz ekspertów od hydroizolacji? Powierz ją doświadczonej ekipie

W toku budowy jakiegokolwiek obiektu, obojętnie czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie planowania warto zatroszczyć się o poprawne zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z biegiem lat może przedostać się do źle albo w ogóle niezabezpieczonych ścian osłabi ich trwałość i zdolność do izolacji cieplnej, a także spowodować rozwój chorobotwórczych grzybów oraz pleśni.

Które części budynku trzeba zabezpieczyć hydroizolacją?

Do najważniejszych elementów, jakie należy chronić przed wilgocią należą głównie piwnice, fundamenty, balkony, dachy i tarasy zielone, a zatem te części konstrukcji, które mają bezpośrednią styczność z lub opadami atmosferycznymi. Każda budowa obiektu powinna być poprzedzona szczegółową ekspertyzą i konsultacją z zawodowcami, którzy określą, jakie elementy wymagają ochrony przed wilgocią i jakiej techniki należy użyć w stosunku do poszczególnych segmentów konstrukcji. Przykładowo, na betonowej ścianie fundamentowej wykonuje się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią warstwę uszczelniającej wyprawy cementowej (najlepiej i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W solidnych ścianach z dziurawki, pustaka wypalanego czy cegły rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Natomiast tarasy zielone hydroizoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, żeby każda warstwa miała spadek przeciwdziałający gromadzeniu się wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją. Podobnie hydrolizuje się również balkony.

Komu powierzyć przygotowanie hydroizolacji?

Ważne jest, aby planowanie hydroizolacji, powierzyć doświadczonej ekipie, posiadającej długoletnie doświadczenie w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Inwestorzy, generalni wykonawcy i deweloperzy skorzystają na współpracy ze rzeczoznawcami w trakcie prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budynków w systemie „białej wanny”, a także montażem taśm PVC, węży iniekcyjnych, uszczelek pęczniejących czy taśm dylatacyjnych. Natomiast na zlecenie zarządców istniejących budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi naprawą, inwentaryzacją i uszczelnieniem przecieków wody, naprawą tarasów i balkonów, uszczelnieniem podszybii windowych czy wzmocnieniem gruntów pod fundamentami.