Oferta tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego – rodzaje przekładów

Więcej w temacie tłumaczenia rosyjski Kraków na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/

Ubiegłe lata to czas napływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest wśród nich Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, iż wzrósł popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa także znaczna część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są niezbędne do podjęcia studiów lub pracy w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są potrzebne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia wszelkiego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Kazachstanu, Rosji bądź Ukrainy. Należą do nich między innymi akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, prawa jazdy oraz dowody osobiste, jak również świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. Dlatego aby pracować w tym zawodzie, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]