Ocena kompetencji pracowników – zbuduj silny zespół

Rozwój pracowników. Zdobądź więcej informacji.

Wzrasta liczba pracodawców, którzy zauważają, iż rozwój pracowników w dużym stopniu ma wkład w powodzenie całej firmy. Zmotywowana kadra wyposażona w szeroki arsenał kompetencji miękkich to przecież główny filar każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój kompetencji pracowników – ujawnij skryte możliwości swojej kadry

Audyt personalny pracowników umożliwiający ewaluację ich osobistych kwalifikacji oraz predyspozycji może wspomóc pracodawcę w budowaniu kadry, która będzie gotowa na niecodzienne wyzwania. Za sprawą audytu Assessment Center/Development Center wykonanego przez kompetentnego doradcę zawodowego można dostrzec, który z pracowników posiada kompetencje kierownicze i będzie odpowiednim przełożonym teamu. Sesje AC/DC mogą być wykonywane na różnorodne sposoby – np. w postaci sesji grupowych lub indywidualnych. W trakcie audytów z pracownikami wykorzystywane są uznane techniki szkoleń, jak np. case study (analiza konkretnego przypadku), zadania grupowe, symulacje bądź wywiady. W ten sposób można wydobyć prawdziwy potencjał zespołu i wspomóc rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu sesji AC/DC można prowadzić dalej pracę z pracownikami w postaci coachingu.

Harmonogram audytu AC/DC

Dobrze przygotowany audyt jest podzielony na kilka stadiów. Rozpoczyna się od przeglądu kompetencji potrzebnych do wypełniania danej funkcji w przedsiębiorstwu. W kolejnej fazie audytor wybiera techniki, które zostaną wykorzystywane w trakcie sesji. Trzecim stadium jest zakomunikowanie intencji sesji, a także tego, co zamierza się podczas niej uzyskać. Równie ważne jest poza tym otoczenie, w którym będą prowadzone sesje z zespołem – powinno ono zapewniać komfort, który wesprze osiągnięcie celów audytu. Sama sesja AC/DC (indywidualna czy też grupowa) jest prowadzona przez doświadczonych coachów, którzy są psychologami. Czas trwania sesji wynosi co najmniej cztery godziny. Po jej przeprowadzeniu Klient dostaje szczegółowy, spersonalizowany protokół, w którym znajduje się ocena kompetencji audytowanych członków zespołu, wyliczone są ich mocne strony oraz przekazane są informacje, jak należy przeprowadzić dalszy rozwój pracowników. Audyt AC/DC wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]