Wytrzymałe i pojemne kontenery na odpady budowlane

Sprawdź, gdzie kupić kontenery

Kontenery na odpady pełnią bardzo ważną funkcję podczas prowadzenia robót budowlanych – umożliwiają zgodne z prawem zutylizowanie pozostałości po demontażu stolarki, skuwaniu płytek i innych pracach. Jakie rodzaje kontenerów budowlanych są dostępne na rynku? U kogo można je kupić?

Kontener na gruz – postaw na wysoką jakość

w naszym kraju produkcją wytrzymałych i pojemnych kontenerów stalowych zajmuje się spółka Ekombud – w jej ofercie dostępne są m.in. kontenery na złom i kontenery na gruz. Z tego rodzaju pojemników korzystają nie tylko firmy remontowe, ale też podmioty zajmujące się użyczaniem kontenerów stalowych, przedsiębiorstwa usług komunalnych czy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOKi, które oprócz resztek wytwarzanych w gospodarstwach domowych, przyjmują także złom, gruz betonowy i ceglany oraz innego rodzaju odpadki po remontach.

Kontenery wykorzystywane na budowach – rodzaje

Na rynku możemy wybierać z dużej ilości wariantów pojemników na odpady. Są kontenery stalowe, kontenery z pokrywą, otwarte, pojemniki z plandeką, muldy asymetryczne i symetryczne oraz wiele innych modeli. Pośród dostępnych na rynku kontenerów stosowanych w budownictwie najczęściej używane są modele rolkowe, samowyładowcze, a także hakowe. Kontener hakowy może znaleźć zastosowanie w zakładzie produkcyjnym albo na budowie. Zależnie od zapotrzebowania można zaopatrzyć się w kontener lub otwarty. Na budowach często stosowane są również kontenery do transportu materiałów sypkich – najczęściej są to modele samowyładowcze, które można szybko opróżnić.

Nasza lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]