Tania automatyczna windykacja należności z robotem Flobo

automatyczna windykacja

Może być mnóstwo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowane zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami mają zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Windykacja – działania, mające na celu ściągnięcie zaległości

Przedsiębiorca starć się dojść swojej własności na drodze windykacji. Choć określenie to większości ludzi źle się kojarzy, po prawdzie oznacza to procedurę w ramach której rozpoczyna się wobec dłużnika szereg czynności dopuszczone w obowiązujących przepisach. Działania te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, to znaczy systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy taka forma windykacji pozostanie bez odzewu, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wystawia porównywalną liczbę faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakiś procent opłat nie zostanie uiszczony w wyznaczonym terminie bez wątpienia wzrasta. W uporządkowaniu całej procedury księgowania wpłat pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – skonfiguruj własne scenariusze działań

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto bankowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie wykrycia jej braku we wskazanym czasie, rozpoczyna ona proces upominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z tego narzędzia może skonfigurować własne harmonogramy działań podejmowanych względem nie płacących kontrahentów, wyznaczając między innymi przerwy między wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę emitowana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji prowadzonymi przez robota Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 €, a później przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, gdy wymienione powyżej kroki nie przyniosą pożądanego skutku, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na kontrolowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie przynosi też znaczną poprawę terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]