Nie otrzymałeś zapłaty za fakturę? Skorzystaj z opcji wystawienia noty księgowej

Jeżeli interesujesz się notą księgową na 40 euro, koniecznie kliknij tu.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności zazwyczaj trafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w określonym terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 r. w przypadku pojawienia się zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku także na 100 oraz 70 euro.

Kiedy według przepisów prawa można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, ale nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku może natomiast wystawić notę w wysokości 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Wypada zaznaczyć, iż taką notę można wysłać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez potrzeby wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Powinno się jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zepsuje pielęgnowanych nierzadko przez szmat czasu dobrych stosunków biznesowych. W końcu opóźnienie w przelaniu opłaty za fakturę może być kwestią prostego przeoczenia bądź chwilowych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego intencjonalnym działaniem. Z tego też powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Darmowy generator not księgowych znajdziesz w sieci

Kiedy wierzyciel ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące normy prawne mówią o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie zawarto w przytoczonym w poprzednim akapicie akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się na podstawie średniego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin płatności za faktury.

Wszystkich zainteresowanym polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego za darmo na stronie Flobo – polskiej aplikacji do obsługi należności w firmach, która wyposażona jest także w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]