ABC rachunkowości. Co to jest faktura proforma?

Na ihpweb.pl uzyskasz więcej wskazówek o tym, czy faktura proforma jest wiążąca.

Każdy kto prowadzi własne przedsiębiorstwo, ale także i większość osób realizujących zakupy online, otrzymał choć raz fakturę proforma. Nie wszyscy jednak wiedzą, czym naprawdę jest ten dokument i co go wyróżnia od normalnej faktury.

Faktura proforma – czy to dokument księgowy?

W języku łacińskim pro forma oznacza „dla pozoru”, dlatego częstokroć można spotkać się z określeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I faktycznie, faktura tego typu nie jest dowodem księgowym, z tej przyczyny nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Rekomenduje się jednak zachować ją dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna być traktowana raczej jako dokument handlowy, który formą przedłożenia konkretnej oferty. Nie stanowi dowodu kupna artykułów ani zrealizowania usługi, czyli zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie powoduje następstw w zakresie podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, ponieważ mówi o usłudze bądź sprzedaży, która jeszcze nie jest zrealizowana, toteż warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą nadal być zmodyfikowane.

O czym informuje faktura proforma?

Faktura proforma posiada te same elementy oraz przypomina z wyglądu fakturę VAT, miedzy innymi:

  • miejsce i datę jej wystawienia,
  • dane stron,
  • nazwę usług czy też towarów, będących przedmiotem transakcji (wespół z określeniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno poszczególnych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana również słownie,
  • informacja o zakresie uwzględnionych rabatów,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty,
  • wskazanie prognozowanej daty wykonania usługi bądź doręczenia towaru.

By nie było żadnych trudności z rozróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe, taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznaczyć dostrzegalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Trzeba również mieć na uwadze, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku przekazania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wystawia się w momencie, kiedy kontrahent wpłaci już przedpłatę bądź zapłaci w całości za przedmiot transakcji.