Bezpieczeństwo przede wszystkim – znaki BHP

Jeśli potrzebujesz znaków BHP, powinieneś odwiedzić ten adres

Na terenie naszego kraju obowiązują naprawdę precyzyjne przepisy BHP. Ich przestrzeganie daje poczucie bezpieczeństwa i przyczynia się do tego, że prawdopodobieństwo różnorodnych zagrożeń staje się niezwykle rzadkie. Dzisiaj przepisy BHP nakładają konieczność odpowiedniego oznaczania budynków. Tym samym troska o prawidłowy montaż znaków BHP jest obecnie bardzo ważna. W jakich sytuacjach wykorzystuje się znaki BHP?

Znaki BHP – jaką rolę mają do spełnienia?

Obecnie znaki BHP umieszczane są na najróżniejszych budynkach. Chodzi na przykład o hale produkcyjne, biurowce, jak również przedszkola czy urzędy, czyli obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to chociażby oznaczenia takie jak instrukcje BHP mające charakter ogólny czy przepisy dotyczące zasad postępowania w momencie pożaru czy innego typu niebezpieczeństwa. Do znaków BHP, które mają naprawdę duże znaczenie, zaliczane są także instrukcje , które mówią o metodach postępowania z odpadami medycznymi, które umieszczane są w szpitalach. Jednym z najczęściej stosowanych znaków BHP są tabliczki wyznaczające drogę ewakuacyjną. Z pewnością nie znajdziemy osoby, którą trzeba przekonywać o tym, jak wielkie znaczenie ma odpowiednie opisanie drogi ewakuacyjnej. To ona jest wykorzystywana w sytuacji, gdy w budynku pojawi się jakieś zagrożenie, na przykład wybuchnie pożar. Znaki BHP można też dostrzec na przeróżnych urządzeniach, które awaria wyłączyła z użycia – odnosi się to na przykład wind. Znaki BHP powszechnie wykorzystywane są również w zakładach przemysłowych. Stosuje siętam najczęściej znaki mające charakter ostrzegawczy , ale również znaki nakazu oraz zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału się je wytwarza?

Stosowane obecnie znaki BHP są zawsze wykonywane z trwałych materiałów, które bardzo dobrze znoszą niekorzystne warunki atmosferyczne. Zazwyczaj jest to doskonałego gatunku PCV. Dzięki temu znaki BHP mogą być stosowane nie tylko we wnętrzach budynków, ale także na zewnątrz. Nawet po długim czasie nie stracą one swojego świetnego wyglądu i – co niezwykle ważne – można będzie zobaczyć to, co się na nich znajduje. W wielu przypadkach powlekane są również materiałem fluorescencyjnym, za sprawą którego są one widoczne także w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Montaż znaków BHP jest nieskomplikowany każdy.

Nasza lokalizacja:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]